Anima Animus – On i Ona Nieświadoma


Data/Czas
Data - 17/06/2017 - 18/06/2017
00:00

Lokalizacja
Sztuka Kochania - Instytut Pozytywnych Wibracji

Kategorie Brak kategorii


Carl Gustaw Jung twierdził, że osobowościowa męska kobiecość i żeńska męskość mają charakter wrodzony, archetypowy.

Żeński pierwiastek w osobowości mężczyzny Jung nazwał ANIMĄ.

Męski pierwiastek w osobowości kobiety – to z kolei ANIMUS.

Anima i animus są nam bardzo potrzebne w życiu.
To dzięki mojemu archetypowi Animy, mogę zrozumieć psychikę kobiet, ponieważ w archetypie tym zapisane są wszystkie wyobrażenia kobiecości moich przodków.

Nie chodzi tu tylko o ojca, nie chodzi tu o dziadka czy pradziadka, ale o wszystkich moich przodków – mężczyzn patrząc w czasie wstecz aż do tego pierwszego pramężczyzny, od którego zaczęła się ludzkość. Ich kontakty z kobietami, ich relacje, doświadczenia – składają się obecnie na moją ANIMĘ.

Podobnie rzecz się dzieje u kobiet – sposób, w jaki one postrzegają mężczyzn jest w dużym stopniu uwarunkowany wyobrażeniem mężczyzny zapisanym w archetypie ANIMUSA, na którego treść składają się wszelkie formy kontaktowania się z mężczyznami przez ich przodkinie, aż do pierwszej prakobiety.

Co to oznacza w praktyce?

Wg Carla Gustawa Junga – sposób w jaki postrzegamy naszych partnerów, żonę, czy męża – jest w dużym stopniu uzależniony od naszej relacji wobec zakorzenionego w nas archetypu, która przysłania nam rzeczywisty obraz partnera.

Moje nieświadome wyobrażenie „idealnej” kobiety (zapisane w formie ANIMY) nakłada się na obraz rzeczywistej partnerki, z którą żyję, wychowuję dzieci, z którą sypiam.Konfrontacja obrazu „idealnej” kobiety z rzeczywistą bywa bolesna.

Twoje nieświadome wyobrażenie „idealnego” faceta (zapisane w psychice w formie ANIMUSA)może przysłaniać Ci obraz Twojego rzeczywistego faceta, z którym spędzasz czas, z którym kochasz się i dzielisz marzenia – przez co możesz być nie raz rozczarowana, kiedy okazuje się, że Twój Wojtek, czy Paweł nie jest odzwierciedleniem Twojego ANIMUSA

Zapraszamy na bardzo treściwe warsztaty!

Program zajęć:

1. Poznanie podstawowych założeń teorii nieświadomości według C.G. Junga

2. Trójczynnikowy model męskości i kobiecości – płeć archetypowa

3. Terapeutyczny aspekt konfrontacji z obrazem wewnętrznej kobiety/wewnętrznego mężczyzny

4. Muzykoterapia płci
5. Autoportret w mandali
6. Czytanie snów – symbole przewodnika duszy (Anima, Animus)
7. Praktyczny wymiar świadomości płci psychologicznej (cofanie projekcji)
Czas trwania: 12 godzin (2 x 6h)
Formy pracy: elementy psychologii analitycznej, biblioterapia, muzykoterapia, plastykoterapia
Cele szczegółowe:

• odreagowanie napięcia i stresu
• zwiększenie samoświadomości i wrażliwości
• podnoszenie poziomu samoakceptacji
• kształtowanie i rozwijanie empatii
• rozwijanie ekspresji artystycznej
• kształcenie samodzielnego myślenia oraz działania
• wyrażanie własnych przekonań i uczuć
• konfrontacja z wspomnieniami i lepsze rozumienie siebie
• podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
• kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej
• rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć, nazywania uczuć i ekspresji emocjonalnej
• rozwijanie refleksyjności
• rozwijanie i aktywizowanie zdolności intelektualnych
• uwrażliwienie na kulturę
• umiejętność pracy zespołowej
• kształcenie zdolności komunikacji interpersonalnej
• uświadomienie działania i znaczenia procesów nieświadomych

Warsztaty poprowadzi Paweł Ambrożewicz- arteterapeuta (ukończony Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii i Terapii zajęciowej organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku), plastyk (ukończone Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu), absolwent pedagogiki kulturoznawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje jako arteterapeuta w ośrodku udzielającym wsparcia i rehabilitacji osobom z zaburzeniami psychicznymi, prowadzi tam zajęcia plastyczne, muzyczne oraz biblioterapię. Interesuje się psychologicznymi i terapeutycznymi aspektami procesu twórczego oraz zagadnieniami z obszaru psychologii głębi (szczególnie psychologii analitycznej C.G. Junga). W wolnych chwilach gra w kilku zespołach muzycznych.

Koszt : 180 zł ( 2 dni)
Zapisy pod nr telefonu : 883 666 271