TTC – Kurs Nauczycieli Jogi


Data/Czas
Data - 24/09/2016 - 02/10/2016
Całodniowe

Lokalizacja
Orzeszkowo 98A, 17-200 Orzeszkowo

Kategorie


   Zapraszamy pasjonatów jogi do odbycia międzynarodowego instruktorskiego kursu jogi 

YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL

w ramach kursu przeprowadzonego przez OMSAI SCHOOL OF YOGA, Kerala (Indie)

Kurs odbędzie się w Polsce w zakresie 200 godzin zegarowych realizowanych w ciągu dwóch dziesięciodniowych zjazdów.

Pierwszy zjazd odbędzie się 10 czerwca – 19 czerwca 2016 r. Kolejny zjazd zaplanujemy wspólnie z uczestnikami.

Nauczycielem będzie PRAVEEN, wykwalifikowany w Sivananda Yoga.

12790918_240152356326106_125890014092949202_n

Koszt całego kursu to 2100 EUR ( na dzień 15 marca to kwota 8993,04 PLN)
Cena za jeden zjazd wynosi 4496,52 PLN (obejmuje koszt certyfikacji w przypadku ukończenia 200 godzin w ramach 2 zjazdów).

Dodatkowy koszt to nocleg + wyżywienie – 800 zł/10 dni/1os

 

200 godziny kurs. Dwa 10-dniowe zjazdy

 • HATHA Joga – 110 godzin
 • Filozofia jogi – 15 godzin
 • Anatomia & Psychologia – 20 godzin
 • Pranajama i Medytacja – 15 godzin
 • Praktyka I – 20 godzin
 • Praktyka II – 20 godzin
 • Asany: Szczegółowe studium postaw i ich rozwinięcia.
 • Praktyka : 110 godzin praktyki, zawierające sekwencje pozwalające rozwinąć anatomiczne zrozumienie pracy stóp, kolan i bioder.
 • Sekwencje brzuszne; zastosowanie prawidłowych zasad pracy brzucha we wszystkich kategoriach postaw.
 • Głębokie praktyki medytacyjne oraz sekwencje asan rozciągające brzuch .
 • Dokładne studium różnych kategorii postaw.
 • Wygięcia do tyłu, otwieranie bioder i balans ramion.
 • Asany i ich powiązanie z czakrami.
 • Wybrane sekwencje z sztuki walki Kalari (starożytna sztuka wywodząca się z Kareli, Indii), powitanie słońca, pozycje stojące, pozycje równoważne, balans ramion, otwierania bioder oraz inne.

Filozofia:

 • Jogasutry i ich struktura. Nauka, praktyka i doświadczenie specyficznych pozycji medytacyjnych oraz praktyki świadomego oddechu.
 • Koncentracja, medytacja i przykucie uwagi w jodze Patańdżalego. Wprowadzenie do Wedanty. Rozumienie
 • Karmy. Typy Karmy: Analiza siebie w oparciu o filozofię Wedanty.

Anatomia:

 • Studium stop, kolan i bioder w ujęciu anatomicznym i w kontekście pracy w asanach.
 • Szczegółowe studium kręgosłupa i ramion, jak zapobiegać zwichnięciom i urazom ramion, jak pozycje wpływają na kręgosłup i ramiona.
 • Mózg, jego struktura i podział w ujęciu jogi. Mięśnie brzucha.

Pranajama i Medytacja

Nauka o pranie, typach pran i pranajam. Pojęcie Ja w Wedancie. Tattwy i Male. Czakry i Kundalini.

Prana – energia życiowa, jak kontrolować i zarządzać praną w celu wykorzystania jej do utrzymania siły życiowej w równowadze. Poprzez zrozumienie mechanizmów oddychania możemy zastosować podstawowe techniki pranajamy i bandy do przyzwyczajenia ciała do swobodnego przepływu prany i poprzez techniki medytacyjne utrzymania jej w równowadze.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i symultanicznie tłumaczone na język polski.

 Nauczycielem będzie PRAVEEN wykwalifikowany nauczyciel Hatha Jogi i Raja Jogi

Więcej info znajdziesz na profilu FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100009940294130

Praveen Satthi jest pełnym pasji nauczycielem o bardzo dużym doświadczeniu. Wraz ze swoim zespołem asystentów oraz gości specjalnych- wybitnych nauczycieli, sprawi że zostaniesz pewnym siebie, profesjonalny i o dużej wiedzy nauczycielem jogi.

Praveen był uczniem wielu mistrzów jogi u których zgłębił wiele różnych stylów, a jako nauczyciel z ogromną radością wyszkolił dotychczas wielu uczniów i pomógł im zapoczątkować niezwykłą ścieżkę oraz zostać nauczycielem jogi. Wnosząc doświadczenie z osobistego treningu łączącego techniki RAJA JOGA oraz HATHA JOGA połączonych tak aby utrzymywały najwyższy standard.

W jego wyjątkowym życiorysie znajdziemy właściwie podstawy każdej z technik jogi. Praveen Saathi urodził się w południowych Indiach w rodzinie tradycyjnie zajmującej się ayurwedą. Pierwsze kroki i naukę kalaripayettu (sztuka walki typowa dla rejonu Kerala) jogi oraz ayrwedy przyjął od swojej babki MadaviAmma. Cała jego rodzina jest mocno wrośnięta i pozostająca w kontakcie z naturą. Praveen otrzymał miano tradycyjnego uzdrowiciela. Od 14 lat praktykuje zarówno jogę jak i ayurwedę. Nauk Hatha Joga przyjmował od Maha Yogi Sonkarlal w Varanasi natomiast Raja Joga od prof. Karamchant w Mount Abu. Pod okiem KrishnaPilla Assan w Allepo specjalizował się w Panchakarma i terapii marma . Obecnie mieszka zarówno na Wyspach Owczych oraz w Indiach ucząc jogi oraz prowadząc zajęcia Panchakarma w wielu miejscach Europy. W 2013 został zgłoszony jako ambasador z ramienia Yoga Alliance International. Praveen Satthi także prowadzi kursy nauczycielskie, terapii jogą, terapii ayurwedą i im pokrewne we własnej szkole w Kerali pod nazwą OMSAI SCHOOL OF YOGA.

Opinie uczestnika:

„Praveen jest niesamowicie ciepłym i przyjaznym człowiekiem, który całkowicie jest oddany temu co robi. Podczas kursu nauczycielskiego dal się poznać także jako profesjonalista. Posiada ogromną wiedzę wyniesioną z własnej kultury i dodatkowo poszerzoną o zachodnie spojrzenie na jogę. Jest osobą bardzo oczytaną i skoncentrowaną na samodoskonaleniu się przez co rozumie też doskonalenie swoich uczniów.”

 

Zajęcia odbędą się w przepięknie położonym ośrodku agroturystycznym UROCZYSKO SOSNÓWKA, położonym w „zielonych płucach” Polski na Podlasiu. Zdjęcie i więcej informacji znajdziesz TUTAJ >>

========================================================================

We enjoy yoga enthusiasts to hold an international yoga instructor course YOGA ALLIANCE. INTERNATIONAL, in the course conducted by OMSAI SCHOOL OF YOGA , Kerala ( India )

The course will be held in Poland in the range of 200 clock hours provided during the ten- 2 conventions.

The first meeting will take place June 10 – June 19, 2016 r . The next congress will plan together with the participants.

Teacher will PRAVEEN , skilled in Sivananda Yoga.

Classes will be conducted in English and translated into Polish .

The cost of the course is 2100 EUR (as at March 15 is the amount of PLN 8,993.04 ) Price for one exit IS cost of the course is 2100 EUR (as at March 15 is the amount of PLN 8,993.04 )

The price for one exit is PLN 4,496.52 ( includes the cost of certification for completion of 200 hours within 2 meetings ) .

200 hours yoga training 2016

 • HATHA Yoga-110 hours
 • Yoga Philosophy-15 hours
 • Anatomy & Physiology- 20 hours
 • Pranayama and Meditation- 15 hours
 • Practicum I- 20 hours
 • Practicum II- 20 hours
 • Philosophy: Structural context of- Yoga Sutras. Learn, practice and teach specific opening sitting and breath awareness practices. Concentration, meditation and absorption in Patanjali’s yoga.Introduction to Vedanta.Understanding Karma. Types of Karma: The anatomy of the self as in Vedanta philosophy.
  Learn about prana, pranas and pranayama. The concept of Self as in Vedanta. Tattvas, malas.
  Chakras and Kundalini. Essentials of ashtangavinyasa
 • Anatomy: Study of feet ,knees and hips in purely anatomical ways as well as in the context of asana applications. Detailed study of spine and shoulders, how to prevent back and shoulder injuries, how to adjust poses from the stand point of spine and shoulders Brain, divisions, structures, applications in terms of yoga; abdominal musculature.
 • Asanas: Detailed study of postures and more.
 • Practice: 110 hours practices, covering sequences which will enhance your anatomical understanding of feet, knees and hips.
  Abdominal sequences; applications of abdominal principles in all categories of postures
  Deep meditation practices and abdomen strengthening asana sequences
  Deep study of different categories of postures
  Back bends, hip openers and arm balances
  Asanas to align with different chakras.
  Sequences will range from Kalari movements (ancient martial art of Kerala, India), sun salutations, standing postures, arm balances, inversions, hip openers and more.
 • Pranayama and Meditation: Prana, the lifeforce energy, and how to control and manipulate the prana to preserve it in our life keeping thie energy in balance. From understanding the breathing mechanics, we can experience the main tecniques of pranayama and bandhas as taught by the ancient texts and yogis, preparing the respiratory channels with proper kriyas, training the body to let prana flow in full balance that will still the mind for meditation.

Praveen Satthi is a passionate and widely experienced teacher. Together with his team of assistants and guest specialist teachers, he will guide you to become a confident, knowledgeable, and professional teacher. He has studied with many yoga masters in a variety of styles, and has had the pleasure of guiding many students on their special journey to become teachers.
Bringing the experience of his training in RAJA YOGA and HATHA YOGA methods together and blending it to meet standards. He has developed a unique curriculum that is the basis for any style of yoga
Praveen is born in south India in a Traditional Ayurvedic family. First steps and first knowledge of kalaripayettu (an unique martial art form of kerala) yoga and Ayurveda, he gained from his grandmother MadaviAmma. The family is deeply rooted and connected with nature.
Praveen is defined as a traditional healer. For past 14 years, he is practicing yoga and Ayurveda.. He studied Hatha Yoga science fromMaha Yogi Sonkarlal in Varanasi and Raja Yoga from prof. Karamchant in Mount Abu. With KrishnaPilla Assan in Allepy he specialized in Panchakarma and marma treatments . Based in Faroe island and India Praveen teaches yoga and performs Panchakarmain various parts of Europe. In 2013 he is appointed as an yoga ambassador for yoga alliance international. Praveen satthi is also conducting yoga teachers training, yoga therapy, Aurvedic rejuvenation and related topic in his school located in kerala under the name OMSAI SCHOOL OF YOGA.